ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Υπηρεσίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και λειτουργίας τη επιχείρησης

• Στρατηγικός σχεδιασμός
• Υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
• Ανασχεδιασμός λειτουργιών διαδικασιών
• Διοικητική Λογιστική

Φορολογικές – λογιστικές υπηρεσίες

• Λογιστικές υπηρεσίες
• Φορολογικές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού
• Γενικές υπηρεσίες οικονομικού χαρακτήρα
• Διαχείριση φορολογικών υποθέσεων

Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών επιδοτούμενων προγραμμάτων.

• Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
• Προγράμματα νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020
• Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007 – 2013
• Προγράμματα υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
• Ερευνητικά προγράμματα
• Ευρωπαϊκά προγράμματα

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

• Αναδιάρθρωση παθητικού, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Χρηματοοικονομική αποτίμηση εταιρειών
• Υπηρεσίες εξεύρεσης κεφαλαίων

Υπηρεσίες ανάπτυξης πωλήσεων

• Σχεδιασμός μάρκετινγκ
• Οργάνωση τμήματος πωλήσεων
• Υπηρεσίες δικτύωσης σε εφοδιαστική αλυσίδα

Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής

• Μελέτη και σχεδιασμός μηχανογραφικών υποδομών
• Ανασχεδιασμός μηχανοργάνωσης
• Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής
Call now
for free consultation
: 2310-222561
Mail now
free consultation
: info@euro-link.gr

Θέλετε να Ξεκινήσετε την Νέα σας Επιχείρηση;

Είμαστε Δίπλα σας από το 2000, Προσφέροντας Λύσεις Ανάπτυξης.