ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Υπηρεσίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και λειτουργίας τη επιχείρησης

• Στρατηγικός σχεδιασμός<br /> • Υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων<br /> • Ανασχεδιασμός λειτουργιών διαδικασιών<br /> • Διοικητική Λογιστική<br />

Φορολογικές – λογιστικές υπηρεσίες

• Λογιστικές υπηρεσίες<br /> • Φορολογικές υπηρεσίες<br /> • Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού<br /> • Γενικές υπηρεσίες οικονομικού χαρακτήρα<br /> • Διαχείριση φορολογικών υποθέσεων

Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών επιδοτούμενων προγραμμάτων.

• Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016<br /> • Προγράμματα νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020<br /> • Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007 – 2013<br /> • Προγράμματα υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης<br /> • Ερευνητικά προγράμματα<br /> • Ευρωπαϊκά προγράμματα<br />

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

• Αναδιάρθρωση παθητικού, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών<br /> • Χρηματοοικονομική αποτίμηση εταιρειών<br /> • Υπηρεσίες εξεύρεσης κεφαλαίων<br />

Υπηρεσίες ανάπτυξης πωλήσεων

• Σχεδιασμός μάρκετινγκ<br /> • Οργάνωση τμήματος πωλήσεων<br /> • Υπηρεσίες δικτύωσης σε εφοδιαστική αλυσίδα<br />

Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής

• Μελέτη και σχεδιασμός μηχανογραφικών υποδομών<br /> • Ανασχεδιασμός μηχανοργάνωσης<br /> • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής<br />
Call now
for free consultation
: 2310-222561
Mail now
free consultation
: info@euro-link.gr

Θέλετε να Ξεκινήσετε την Νέα σας Επιχείρηση;

Είμαστε Δίπλα σας από το 2000, Προσφέροντας Λύσεις Ανάπτυξης.