ΝΕΑ


Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

October 31, 2018

Παρατάθηκε για τρίτη φορά η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Read more

Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

September 27, 2018

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ψηφιακό Βήμα

July 23, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ψηφιακό Άλμα

July 23, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

June 4, 2018

Η Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων.

Read more

Ψηφιακό Άλμα

June 4, 2018

Η Δράση “Ψηφιακό Άλμα” στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Read more

Ψηφιακό Βήμα

June 4, 2018

Η Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Read more

Επικοινωνήστε Μαζί μας