ΝΕΑ


Ένταξη έργων

December 28, 2018

Ένταξη έργων

Ένταξη έργων

December 28, 2018

Ένταξη έργων

Παράταση

December 27, 2018

Παράταση

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Read more

Ένταξη έργων

December 21, 2018

Ένταξη έργων

Έναρξη Υποβολών

December 21, 2018

Έναρξη Υποβολών

Γενική Επιχειρηματικότητα

Read more

Νέα Προκήρυξη

December 19, 2018

Νέα Προκήρυξη

Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ

Read more

Νέα Προκήρυξη

December 19, 2018

Νέα Προκήρυξη

Προκηρύχθηκε νέα δράση του ΕΣΠΑ

Read more

Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

October 31, 2018

Παρατάθηκε για τρίτη φορά η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Read more

Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα

September 27, 2018

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ψηφιακό Βήμα

July 23, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ψηφιακό Άλμα

July 23, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολών

Read more

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

June 4, 2018

Η Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων.

Read more

Ψηφιακό Άλμα

June 4, 2018

Η Δράση “Ψηφιακό Άλμα” στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Read more

Ψηφιακό Βήμα

June 4, 2018

Η Δράση “Ψηφιακό Βήμα” στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Read more

Επικοινωνήστε Μαζί μας