Ψηφιακό Βήμα: Παράταση προθεσμίας υποβολών

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τη δράση Ψηφιακό Βήμα. Νέα ημερομηνία υποβολής είναι η 2 Οκτωβρίου 2018 Με την ορθή επανάληψη της συγκεκριμένης τροποποίησης μεταβλήθηκε και ο χρόνος επιλεξιμότητας των δαπανών, οι οποίες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης Επικαιροποιημένη περιγραφή της δράσης θα βρείτε εδώ.