ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρατίθεται συνοπτική παράθεση των ενεργών προγραμμάτων επιδότησης

Ενημερώθηκε 18 Ιουνίου 2019

Σε φάση Υποβολής

 

Σε φάση υλοποίησης / αξιολόγησης / αποφάσεων ένταξης